Wikia

Dragon Ball Multiverse Wiki

Multiverse Tournament

515pages on
this wiki
Comments0

The Multiverse Tournament is a tournament held by the Vargas and Nameks.

Contestants

 1. Minami No Kaioshin
 2. Meari Su, Taiyo No Goku, Norimaki Arare, Neko Majin, Beruzebubu, Toriyama Akira
 3. Tapion and Hirudegan, Dokuta Gosuto Raichi and his Ghost Warriors, Badakku, Pikkoro Daimao
 4. Cho Supa Majin Bu Aku
 5. Xxi
 6. Bojakku, Bujin, Zangya, Kyatto, Minami
 7. Gesuto Carcolh
 8. Korudo Daio, Kura, Furiza, Sauza, Rikumu, Bata, Jisu
 9. Kulilin, Yamucha, Tenshinhan, Bideru
 10. Bejita-O, Badakku, Mahissu, Romanesuko, Neiru, Karugo, Caracoru, Katatsumuri
 11. Majin Misuta Bu, Daburiya
 12. Torankusu Jinzoningen Ju Roku Go
 13. Bejita, Nappa, Kakarotto, Radittsu
 14. Jinzoningen Ju Nana Go, Jinzoningen Ju Hachi Go
 15. I'K'L
 16. Bejitto, Gotenkusu (Son Goten and Torankusu), Bura, Pan
 17. Seru, Seru Junia
 18. Bejita, Son Goku, Gotenkusu (Son Goten and Torankusu), Ubu, Pan
 19. Tidar, Xeniloum, Eleim
 20. Burori

Round 1

 1. Nappa (13) vs Cargot (10)
 2. Freeza (8) vs Jeece (8)
 3. Son Goku (18) vs Mahissu (10)
 4. 17 (14) vs I'K'L (15)
 5. Butta (8) vs S. Kaio Shin (1)
 6. Majin Buu (11) vs Bujin (6)
 7. Tidar (19) vs Uub (18)
 8. Reacum (8) vs Nail (10)
 9. Trunks (12) vs Coola (8)
 10. King Vegeta (10) vs Vegeta (18)
 11. Baddack (10) vs Pan (18)
 12. Kakarotto (13) vs Kat (6)
 13. Cell (17) vs Dabra (11)
 14. Pan (16) vs Bojack (6)
 15. Caracoru (10) vs Tapion (3)
 16. Sauza (8) vs Kulilin (9)
 17. Vegetto (16) vs Broly (20)
 18. XXI (5) vs Lumaca (10)
 19. 18 (14) vs Yamcha (9)
 20. Arale (2) vs Mary Sue (2)
 21. Gotenks (16) vs Gotenks (18)
 22. Romanesco (10) vs Nekomajin (2)
 23. Xeniloum (19) vs Buu (4)
 24. Tenshinhan (9) vs Sun Wukong (2)
 25. Zangya (6) vs Son Bra (16)
 26. Eleim (19) vs #16 (12)
 27. King Cold (8) vs Videl (9)
 28. Baddack (3) vs Raditz (13)
 29. A. Toriyama (2) vs Raichi (3)
 30. Syd (6) vs Vegeta (13)
 31. Gast Carcolh (7) vs Cell Jr (17)
 32. Beelzebub (2) vs King Piccolo (3)

Round 2

 1. Nappa (13) vs Freeza (8)
 2. Son Goku (18) vs #17 (14)
 3. S. Kaio Shin (1) vs Majin Buu (11)
 4. Uub (18) vs Nail (10)
 5. Trunks (12) vs Vegeta (18)
 6. Pan (18) vs Kakaratto (13)
 7. Cell (17) vs Bojack (6)
 8. Tapion (3) vs Kulilin (9)
 9. Vegetto (16) vs XXI (5)
 10. 18 (14) vs Arale (2)
 11. Gotenks (18) vs Nekomajin (2)
 12. Buu (4) vs Tenshinhan (9)
 13. Son Bra (16) vs Eleim (19)
 14. King Cold (8) vs Baddack (3)
 15. Raichi (3) vs Vegeta (13)
 16. Gast Carcolh (7) vs King Piccolo (3)

Round 3

 1. Freeza (8) vs Son Goku (18)
 2. Majin Buu (11) vs Uub (18)
 3. Vegeta (18) vs Kakaratto (13)
 4. Cell (17)  vs Tapion (3)
 5. XXI (5) vs 18 (14)
 6. Gotenks (18) vs Buu(4)
 7. Son Bra(16) vs King Cold(8)
 8. Raichi (3) vs Gast Carcolh (7)

Round 4

 1. Goku (18) vs Uub (18)
 2. Vegeta (18) vs Cell (17)
 3. XXI (5) vs Super Buu (4)
 4. Bulla (16) vs. Gast Carcolh (7)

Round 5

 1. Goku (18) vs Vegeta (18)
 2. XXI (5) vs Gast Carcolh (7)

Round 6

1. Goku (18) vs XXI (5)

Around Wikia's network

Random Wiki